Om OARK

Oslo Akershus Rytterkrets er rytteridretten i Oslo og Akershus sitt høyeste idrettspolitiske organ. Kort sagt; Rytterforbundet i fylkene.

Hva skal vi bidra med

OARK skal bidra til å bedre rammebetingelsene for hestesporten i Oslo og Akershus.
Dette er den korte forklaringen på hvorfor rytterkretsen finnes. OARK skal heve seg over særinteresser og tenke overordnet og helhetlig på de idrettspolitiske utfordringene som hesteidretten i våre to fylker står ovenfor. Videre skal vi utvikle og legge frem de strategier og planer vi mener er nødvendige for Ryttertinget og Idrettskretsene hvert andre år. I mellomtiden skal vi arbeide for å innfri målene i langtidsplanen.

Dimensjoner

OARK har ca. 7000 ryttere som medlemmer.  Du blir automatisk medlem i kretsen (og i Rytterforbundet) om du er medlem av en Rideklubb, Kjøreklubb eller andre former for hesteklubber tilsluttet NRYF. Vi har 47 klubber som er medlem av kretsen.  Dette er våre kunder, du er derved vår kunde og vi skal tilrettelegge din hverdag best mulig.

Visjonen

Visjonen ”Hest og ryttersport for alle” skal være og er drivende for vår virksomhet. Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for hestesporten  i Oslo og Akershus. .

Verdiene våre (B)RASK

Verdiene våre er  R A S K – ”Respekt – Ansvar – Sikkerhet  og Kompetanse". Og for egen del vil vi gjerne legge til en B, nemlig BRASK – hvor B betyr Begeistring.  Det er et overordnet mål for oss i OARK at vi gjør det vi kan for at det skal bli begeistring hos våre ryttere og gjerne hos våre hester.

Våre årlige 5 prioriterte mål

Vi jobber nå med å formulere 5 prioriterte saker som er ønsket av klubbene.  Disse vil du finne på våre hjemmesider i løpet av august 2013.   Disse blir da endret hvert år i februar på den årlige klubbledersamlingen.

Styret OARK
Juni 2013

Utskrift E-post