Nyheter 2016

Dressurdommer-I kurs

Oppgradering av DDA til DDI og repetisjon for DDI 

Dressurdommerkomiteen (DDK)

inviterer til DDI-kurs 2.- 3. april 2016.

Sted:                           Tanum ridesenter

Kursleder:                  Hege Trulsen

Kursansvarlig:             Dressurdommerkomiteen (DDK)

For mer info se vedlegg.

Utskrift E-post