Nyheter 2016

Dressurdommeraspirant-kurs

 Oslo og Akershus rytterkrets og Dressurdommerkomiteen (DDK)

inviterer til DDA-kurs 9. - 10. april 2016.

Sted:                           Nes ridesenter

Kursleder:                  Torunn Knævelsrud

Kursansvarlig:             Oslo og Akershus rytterkrets og DDK

Kurset er åpent for:

-       Deltakere som har fylt 18 år.

-       Deltakere som har ridd LB til minimum 60 %. Dokumentasjon må foreligge.

Det gis ikke dispensasjon fra disse to punktene.

Halvparten av plassene er reservert Oslo og Akershus rytterkrets.

Ut over dette er kurset åpent for deltagere fra hele landet.

Alle må ha gjennomført KR-I kurs i forkant. Ta kontakt med din krets om du mangler dette.

Tidsskjema for kurset:

Lørdag 9. april - Kl 09.00 – 19.00

Søndag 26.april - Kl 09.00 – 19.00

Praktisk eksamen avlegges under kurset.

Teoretisk eksamen avlegges hjemme etter kurset

 

Det serveres lunsj lørdag og søndag

 

Bindende påmelding innen 1. april ved innbetaling av kr 1000

til Oslo og Akershus rytterkrets sin konto nr. 1607 55 78737

Merk betalingen med Dressurdommerkurs 9. april.

Deltagernavn, med adr., fødselsdato og tlf. nr, samt klubb, sendes Oslo og Akershus rytterkrets ved Wenche Alm, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Deltagerne oppfordres til å søke sine klubber om å få dekket kursavgiften.

Spørsmål kan rettes til

Wenche Alm, OARK, tlf: 93 20 94 75

Øivind Instefjord Ødemotland, DDK, tlf: 93 43 43 95

Utgifter til overnatting og måltider, som ikke er lagt inn i kurset, dekkes av den enkelte.

Vi ønsker velkommen til kurs i OARK.

Med vennlig hilsen

 

Wenche Alm                                                  Øivind Instefjord Ødemotland

Oslo og Akershus rytterkrets                         Dressurdommerkomiteen    

 

PROGRAM DRESSURDOMMERKURS DDA

 

Lørdag:

09.00-09.15    I teorilokalet: Velkommen

09.15-10.00    Hva er dressur. Dressurdommerens oppgave. Treningsskalaen

10.00-11.00    Gangartene. Teori pluss video

11.00-11.30    Klassenivåene, karakterskalaen og kommentarene

11.30-11.00    Pause (med litt å bite i)

12.00-14.00    KR IV med hovedvekt på øvelser og sits (teori pluss video). Pauser legges inn.

14.00-15.00    Lunsj – forflytting til ridehallen

15.00-16.00    Praktisk dømming LC, inkl. fokus på sits.

16.10-17.30    Praktisk dømming LB

17.40-19.00    Praktisk dømming LA

Søndag:

09.00-11.00    I teorilokalet: Resten av KR IV

11.00-11.15    Pause med litt å bite i

11.15-13.30    Viktige punkter i KR I. Demonstrasjon video hvis tid.

13.30-14.30    Lunsj – forflytning til ridehallen

14.30-15.30    Praktisk eksamen LB:2

15.45-16.45    Praktisk eksamen LA:3

17.00-19.00    Gjennomgang av eksamen på video

 

Teorieksamen avlegges som en hjemmeoppgave etter kurset, som sendes inn for vurdering, helst på e-mail.

 

Materiell (må bringes med til kurset):

KR I, KR IV, KR V (§ 525, § 526, Kap 5) Utskrift av gjeldende utgave fra www.rytter.no

Program LC-LB-LA. Utskrift av gjeldende utgaver fra www.rytter.no

Veiledning for dressurdommere NRYF 2003 (Utskrift fra www.rytter.no)

Papplater minst A5 med tallene 0-10.

Skrivesaker og skriveunderlag

Varmt tøy.

 

Les gjennom reglementene på forhånd spesielt KR I §§ 110, 114, 115, 121- 126 (NB § 125!), 130, 131, 134, 135, 144, 145, 148, 160-166, 170-175, 177 (innledningen og §1-3), § 191, Tillegg 2, Tillegg 3, Tillegg 4, Tillegg 5.1 og 4. Hele KR IV unntatt §§ 445, Kap 6.

LC:3, LB:2 og LA:3 må kunnes. Også de andre programmene LC-LA må kunnes rimelig godt.

  

Vedlegg:
Last ned denne filen (DDA-kurs 9 - 10. april 2016.pdf)DDA-kurs 9 - 10. april 2016.pdf[ ]122 kB

Utskrift E-post