Nyheter 2015

Prosjekt Stallfadder

Norges Rytterforbunds Ungdomskomité arrangerer grunnkurs for Stallpoteter 9. mai 2015 på Stall Blakstad, Stjørdal.  Kurset er firedelt og gjennomgår temaene: Verdier, Organisasjon og klubben min, Ledertrening og Aktivitet. Kurset er lagt opp med noe teori og mye praksis og aktivitet!

 

Dette er en unik mulighet for klubbene til å få engasjert ungdommene i egen klubb. Hver klubb sender 2 ungdommer + 1 ansvarlig voksenkontakt. For mer informasjon se invitasjonen her. NB! Påmeldingsfristen er 5. mai

 

Se hele invitasjonen her: http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2015/04/invitasjon-kurs9mai2015.pdf

 

Utskrift E-post