Nyheter 2015

Idrettsregistreringen i 2015

 

Dette er viktig

Idrettsregistreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer nøkkelinformasjon til NIF på en enkel nettbasert løsning.

 

Hvorfor?

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten.

 

Fristen må overholdes

Rapportering til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Fristen er 31. januar kl. 24.00.

Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av tilskudd og i ytterste konsekvens kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund jf. NIFs lov § 10-2.

 

Hvem skal svare?

Styret i idrettslaget er ansvarlig for at det rapporteres korrekte data. Det er imidlertid naturlig at registreringen utføres av den som er ansvarlig for medlemsoversikten i idrettslaget.

 

Hvordan logge på?
Alle klubber skal ha fått en mail fra NIF med info om hvordan dere logger dere på.

 

Hva skal rapporteres?

 1. Oppdatere opplysninger om idrettslaget som adresse, felles e-postadresse og kontonummer.

 2. Navn på leder med fødselsdato, adresse og e-postadresse.

 3. Navn, adresse og e-postadresse for den som er ansvarlig for politiattest i idrettslaget dersom idrettslaget omfattes av ordningen (http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx).

 4. Navn, adresse og e-postadresse for den som er ansvarlig for medlemsregisteret i idrettslaget

 5. Antall medlemmer og aktive medlemmer i idrettslaget inndelt etter alder og kjønn pr. 31. desember 2014.

 Les veiledningen nøye (utfyllende informasjon finner du på www.idrett.no/idrettsregistreringen og i selve registreringsprosessen i den nettbaserte løsningen)

  • Alle tall som skal registreres skal være per 31. desember 2014

  • Idrettslaget registrerer først antall medlemmer

Utskrift E-post