Nyheter 2014

Invitasjon til dressurdommeraspirantkurs 8. og 9. november 2014

Oslo og Akershus rytterkrets og Dressurdommerkomiteen (DDK) inviterer til DDA-kurs 8.-9.november 2014.

Sted: Nes Ridesenter

Kursleder: Kjell Myhre

Kursansvarlig: Oslo og Akershus rytterkrets og DDK

Påmeldingsfrist: 5. november, se nærmere informasjon nedenfor

 

DDA

KVALIFIKASJONSKRAV FOR AUTORISERING

1. Alder: 18 år

2. Rideferdigheter: Ridd LB-klasse til minimum 60 % på distriktsstevne

3. Språk: Norsk skriftlig og muntlig

4. Anbefaling: Det må foreligge ved en anbefaling fra klubben man tilhører på at kandidaten har egnethet for dommerrollen, har kunnskap om hest og grunnleggende rideferdigheter, samt kunnskap om det generelle reglementet. Anbefalingsskjema ligger i skjemabanken i NRYF.

5. Etter gjennomført dressurdommeraspirantkurs med godkjent eksamen må aspiranten før han kan begynne å dømme ut over klubbstevner sitte ved siden av (bisitter) minimum DDI med til sammen 15 ekvipasjer i lett klasse, hvorav minimum 5 ekvipasjer skal være i LA. Dette kravet skal være gjennomført maksimum 6 måneder etter svar på godkjent eksamen. Det kan søkes dispensasjon ut i fra geografiske forhold til DDK vedrørende pkt. 5

6. Etter innsendt praksiskort autoriseres man som DDA.

KOMPETANSEGRENSE

1. Klubbstevner opp til og med LA:5

2. D-stevner opp til og med LB

3. Kan ikke dømme ved mesterskap, herunder også klubbmesterskap

 

KRITERIER FOR OPPRETTHOLDELSE AV AUTORISASJONEN

1. Delta på dressurdommerkonferanse og/eller delta på repetisjonskurs eller vanlig kurs for DDA minimum hvert 2. år. Tellende kurs defineres av DDK

2. Dømme LB-klasse minimum 5 ganger per år (evt. LA på klubbstevne)

3. Alle kriteriene må være oppfylt for opprettholdelse av autorisasjon. DDK har dispensasjonsmyndighet

 

Halvparten av plassene er reservert Oslo og Akershus rytterkrets. Ut over dette er kurset åpent for deltagere fra hele landet. Alle må ha gjennomført KR-I kurs i forkant. Ta kontakt med din krets om du mangler dette.

Tidsskjema for kurset:

Lørdag 8. november - Kl 10.00 – 19.00

Søndag 9. november - Kl 09.00 – 18.30

Praktisk eksamen avlegges under kurset.

Teoretisk eksamen avlegges hjemme etter kurset

Kursavgift: Kr 1000 ,-

Bindende påmelding innen 5. november ved innbetaling av kr 1000 til Oslo og Akershus rytterkrets sin konto nr. 1607 55 78737. Merk betalingen med Dressurdommerkurs 8. november 2014.

Deltagernavn, med adr., fødselsdato og tlf. nr, samt klubb, sendes Oslo og Akershus rytterkrets ved Wenche Alm, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Deltagerne oppfordres til å søke sine klubber om å få dekket kursavgiften.

Spørsmål kan rettes til

Wenche Alm, OARK, tlf: 93 20 94 75

Øivind Instefjord Ødemotland, DDK, tlf: 93 43 43 95

Utgifter til overnatting og måltider, som ikke er lagt inn i kurset, dekkes av den enkelte.

Vi ønsker velkommen til kurs i OARK!

 

Med vennlig hilsen

Wenche Alm                                            Øivind Instefjord Ødemotland

Oslo og Akershus rytterkrets                    Dressurdommerkomiteen

 

PROGRAM DRESSURDOMMERKURS DDA

Lørdag:

09.00-09.15        I teorilokalet: Velkommen

09.15-10.00        Hva er dressur. Dressurdommerens oppgave. Treningsskalaen

10.00-11.00        Gangartene. Teori pluss video

11.00-11.30        Klassenivåene, karakterskalaen og kommentarene

11.30-11.00        Pause (med litt å bite i)

12.00-14.00        KR IV med hovedvekt på øvelser og sits (teori pluss video). Pauser legges inn.

14.00-15.00        Lunsj – forflytting til ridehallen

15.00-16.00        Praktisk dømming LC, inkl fokus på sits.

16.10-17.30        Praktisk dømming LB

17.40-19.00        Praktisk dømming LA

Søndag:

09.00-11.00        I teorilokalet: Resten av KR IV

11.00-11.15        Pause med litt å bite i

11.15-13.30        Viktige punkter i KR I. Demonstrasjon video hvis tid.

13.30-14.30        Lunsj – forflytning til ridehallen

14.30-15.30        Praktisk eksamen LB:2

15.45-16.45        Praktisk eksamen LA:3

17.00-19.00        Gjennomgang av eksamen på video

Teorieksamen avlegges som en hjemmeoppgave etter kurset, som sendes inn for vurdering, helst på e-mail.

Materiell (må bringes med til kurset):

  • KR I, KR IV, KR V (§ 525, § 526, Kap 5) Utskrift av gjeldende utgave fra www.rytter.no
  • Program LC-LB-LA. Utskrift av gjeldende utgaver fra www.rytter.no
  • Veiledning for dressurdommere NRYF 2003 (Utskrift fra www.rytter.no)
  • Papplater minst A5 med tallene 0-10.
  • Skrivesaker og skriveunderlag
  • Varmt tøy.

Les gjennom reglementene på forhånd spesielt KR I §§ 110, 114, 115, 121- 126 (NB § 125!), 130, 131, 134, 135, 144, 145, 148, 160-166, 170-175, 177 (innledningen og §1-3), § 191, Tillegg 2, Tillegg 3, Tillegg 4, Tillegg 5.1 og 4. Hele KR IV unntatt §§ 445, Kap 6.

LC:3, LB:2 og LA:3 må kunnes. Også de andre programme­ne LC-LA må kunnes rimelig godt.

Utskrift E-post