Nyheter 2014

Skedsmo Rideklubb ble Årets klubb 2013

Årets klubb 2013 - Tore Fjærgård (t.v.) tok imot prisen på vegne av Skedsmo Rideklubb. Til høyre: Ove Tysnes, leder OARK

Under årets klubblederkonferanse på Olavsgaard 7. - 8. februar 2014 ble Årets klubb 2013 i Oslo og Akershus rytterkrets kåret. Det var fire nominerte klubber; Tanum Rideklubb, Østmarka Rytterklubb, Nes Rideklubb og Skedsmo Rideklubb. Kåringen skjer på bakgrunn av klubbenes aktiviteter gjennom året, og baserer seg på statutter fastsatt av OARKs styre. OARKs styre utgjør jury i kåringen. Skedsmo Rideklubb oppfylte flest av kriteriene i statuttene, og ble kåret til Årets klubb for 2013. Det ble særlig lagt vekt på klubbens arbeid for rekruttering til sporten, god medlemspleie, god klubbånd, høyt aktivitetsnivå og godt arrangerte D-stevner. Skedsmo Rideklubb fikk overrakt en plakett og kr 10.000. Vi gratulerer!

Utskrift E-post