Nyheter 2012

Askerfondet 2012

(10.09.12) Det er mange steder det kan søkes om prosjektmidler. Vedlagte annonse sto i Askeravisen 5. ds. Her oppfordres organisasjoner og lag som tilrettelegger aktiviteter for barn og ungdom i Asker kommune om å søke prosjektmidler. 1. utdeling, søknadsfrist 12. september. 2. utdeling, søknadsfrist 14. november. 

En liste over hvor dere ellers kan søke om midler finner dere her: 

http://www.rytter.no/Marked/Søkemidler.aspx

Utskrift E-post