Nyheter 2012

Refusjon av anleggs- og lokalleie 2012 i OSLO

Vedlagt finner dere søknadsskjema for delvis refusjon av anleggs- og lokalleie. Det kan søkes om delvis refusjon av utgifter ved leie av anlegg og lokaler til trening for medlemmer.

For mer info se vedlegg under, "Følgebrev til søknad"

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Kommunale_bidrag_2012.doc)Søknadskjema[ ]752 kB
Last ned denne filen (Kommunale_bidrag_2012.pdf)Følgebrev til søknad[ ]54 kB

Utskrift E-post