Nyheter 2012

Grønt kort

Kretsen har tradisjon på to gratis Grønt kort kurs pr.år.

Siste kurs ble fulltegnet ved 25 deltagere. Ved kursstart i KR1 manglet det hele ni deltagere. Vi har hatt pågang av ryttere som har ønsket kurset, men ikke fått plass. Har du fått plass på gratis GK kurs og ikke benyttet plassen, mister man fremtidig mulighet til gratis kurs i kretsens regi dersom det ikke er gitt beskjed om frafall. Klubbene vil bli orientert om de deltagerne som ikke har benyttet seg av tilbudet uten forutgående beskjed.

 

Dette er i tråd med skikk og bruk, vanlig høflighet og i samsvar med regler som gjelder for stevnedeltagelse. Man melder faktisk avbud dersom man ikke stiller til start.

Utskrift E-post