Nyheter 2012

Grønt Kort

Grønt Kort vil fra 1. juli være et krav for alle som starter fra og med Utvidet Klubbstevne - UK.

Vi oppfordrer klubbene til å holde kurs i egen regi, men ta gjerne kontakt med oss i kretsen for personell. KR1 kursholder og kursholder i sikkerhetskurset skal være godkjent av kretsen slik at man sikrer kursinnhold i henhold til NRYF og intensjonen med Grønt Kort.

Grønt Kort skal gi trygghet, sikkerhet og kunnskap for hver utøver. Videre oppfordrer vi klubbene til å informere foreldre i at barn under 12 år ikke kan ta kurset uten foreldre. Dessverre kommer dette som en overraskelse på mange! 

Refusjonsordninger for utlegg til Grønt Kort boka finnes på rytter.no - link : http://www.rytter.no/KlubbKrets/Støtteordninger.aspx

 

Vi oppfordrer klubbene til å gi medlemmene en mulighet til å melde sin interesse for Grønt Kort, samt å følge opp med rideknappen. Mangler dere personell, ta kontakt.

Ferdig signert kort for KR1, Sikkerhetskurs og Rideknappen skal forevises ansvarlig i klubben og rytterlisens utstedes. Medlemskontingent skal være betalt før Grønt Kort kurs kan gjennomføres.

Vi håper dette stimulerer til flere kurs, send oss gjerne en mail om kurs i din klubb og vi legger det ut på kretsens facebookprofil. Klubben kan ta betalt fra både egne medlemmer og deltagere fra andre klubber, normal pris er 400 + bok. Utgiftene i hht NRYF honorarsats er kr. 2800 til pesonell på KR og Sikkerhet.

Utskrift E-post