Nyheter 2012

Refusjon av kursavgift

Refusjon av kursavgift formedlemmer av Oslo og Akershus Rytterkrets for gjennomførte kurs i 2012.

 

Kretsen kan refundere inntil kr 1000,-, etter bestått eksamen og påfølgende obligatoriske praksistevner.

Ved søknad om refusjon skal signert og fullstendig praksiskort vedlegges, samt betalingsinfo.

Ved at OARK bidrar til klubbene i utdanning, forplikter deltagerne seg til å kunne la seg oppnevne i gjeldene funksjon ved min. 3 stevner hhv inneværende og påfølgende år.

Utskrift E-post