Nyheter 2012

PENGER TIL IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE

INFO FRA AKERSHUS IDRETTSKRETS.

 

Tiltak for utviklingshemmede

 

Akershus fylkeskommune deler hvert år ut midler fra AKERSHUSFONDET. Dette er midler som kan søkes av idrettslag og særkretser med tilbud til utviklingshemmede. Tiltaket som
støttes må være nyskapende eller videreutvikling av eksisterende tiltak. Eksempler på tiltak kan være rekrutteringsdager/kvelder, helgesamlinger, utstyr og markedsføring av tiltaket.

Søknadsfristen er 31. mars. 2012.

 

 

Utskrift E-post