Nyheter 2011

Presisering til Statutter KM Dressur - Lag:

Vi tar mottatt en del henvendelser angående hvordan kvalifikasjonskravet til KM-D-lag skal tolkes.  Teknisk komité reglement og Dressurdommer kommiteen har kommet med en presisering: 

Ekvipasjen(e) som skal starte LA-klassene må ha oppnådd godkjent resultat i en LA-klasse (uansett hvilket LA program).  

Tilsvarende gjelder for ekvipasjen(e) som starter MB-klassene:  Det er godkjent resultat i en MB-klasse (uansett hvilket MB-program).

Kravet skal være oppnådd på minst D-stevne eller høyere i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og senest før start i 1. avdeling.

 

Det er KR 423.5 a) som legger til grunn for denne presiseringen:  Alle dressur-programmerpå samme klassenivå er likestilte.  (Se også KR 422.1 for "programmnivå" for LA og KR 422.3 for MB.)

Utskrift E-post