KM lag dressur

For å kunne gi flere muligheten til å kunne stille lag til KM er grensen hevet til at man ikke kan ha ridd klassenivået over det man ønsker å starte til 63% eller høyere.

Utskrift E-post